ಚಲನಚಿತ್ರವು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು

  • Film Faced Plywood

    ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇಸ್‌ಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್

    ರಾಕ್ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಫೀನಾಲಿಕ್ ರಾಳ-ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಟ್ಟಿಮರದ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.