ಮೆಲಮೈನ್ ಬೋರ್ಡ್

  • Melamine Board

    ಮೆಲಮೈನ್ ಬೋರ್ಡ್

    ರಾಕ್ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಲಮೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ, ಬೀರು ತಯಾರಿಕೆ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.